Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!

سنگ کسی را به سینه زدن

۳ اسفند ۱۳۹۱

این عبارت که به صورت ضرب المثل درآمده و بسیاری  به آن استناد و تمثیل می کنند، در موارد حمایت و جانبداری از کسی یا جمعیتی به کار میرود، فی المثل گفته می شود: «فلانی سنگ هر ضعیفی را به سینه میزند و از هر ناتوانی هواداری می کند.» یا به شکل دیگر: «چرا این همه سنگ فلانی را به سینه می زنی؟» که در هر دو صورت نشانه حمایت و جانبداری است که از طرف شخصی نسبت به شخص یا افراد و دیگر ابراز می شود.
اما این سنگ که بعضی ها مال دیگران را به سینه می زنند کدام سنگ است؟ و چطور سنگ به سینه زدن معنایش می شود هواداری و حمایت و…؟

این سنگ که در عبارت بالا مورد بحث است، سنگ زورخانه است که بازوان قوی و نیرومند میخواهد تا آن را چندین بار بالا بکشد و پایین بیاورد بدون آنکه سنگ با زمین تماس پیدا کند.
سنگ امروزه دولنگه وزنه چوبی است، از دو قطعه تخته جسیم به شکل مربع مستطیل که قاعده تحتانی آن نیمدایره ای و ضخامت آن در حدود ۱۰ سانتیمتر است. در وسط هر یک از سنگها سوراخ و دستگیره ای برای آنکه با دست بگیرند تعبیه شده و هر لنگه سنگ از بیست تا چهل کیلو گرم وزن دارد.
تر تیب شمارش سنگ گرفتن به این ترتیب است که از یک تا پنجاه می شمارند و اگر ادامه یافت به طور معکوس از پنجاه تا یک بر میگردند.
سنگ گرفتن از دشوارترین ورزشهای باستانی است. هر تازه کار نمی تواند سنگ بگیرد فقط ورزشکاران نیرومند و ورزیده از عهده این کار بر می آیند؛ بهمین جهت سابقاً جوانان قوی بازو را “جوانان سنگ دیده” میگفته اند. این ابزار ورزشی را سابقاً “سنگ نعل و سنگ زور”هم می گفته اند. باید دانست که سنگ زورخانه در ابتدا واقعاً از جنس سنگ بوده است، یعنی سنگهای پهن و مسطح را در حدود اندازه و وزن مقرر فعلی می تراشیدند و بالا و پایین می کردند تا بازوانشان قوی و نیرومند شود.
غالباً در هر زورخانه چند سنگ در اوزان مختلف وجود داشت که هر ورزشکار به تناسب نیرومندی و زوربازویش سنگ میگرفت. البته افراد انگشت شماری هم بودند که سنگ مخصوصی داشتند و کسی جز خودشان نمیتوانست آن سنگ را بالا بکشد.
منظور از مقدمه بالا این است که ریشه تاریخی ضرب المثل “سنگ کسی را به سینه زدن” روشن شود   اینکه که در قرون گذشته هر دسته از پهلوانان سنگ مخصوصی در زورخانه داشته اند و اگر پهلوانی سنگ دیگری را به سینه میزد، یعنی بالای سینه میکشید، احتمال داشت که آن سنگ بر اثر بد دست بودن و بدقلقی کردن و  سنگینی فوق العاده به روی سینه آن پهلوان  کم تجربه سقوط کند و موجب  صدمه و ناراحتی اش  شود ، لذا آن پهلوان را عقلای قوم از اینکار منع و نصیحت میکردند که از سنگ دیگری را به سینه نزند، یعنی با سنگ ناشناخته و زیادتر از قدرت  خود تمرین نکند تا احیاناً موجب ضرر و آسیب رساندن به خود نشود.
این عبارت رفته رفته از گود زورخانه به کوی و برزن و خانه و کاشانه سرایت کرده، و در فرنگ عامیانه به صورت ضرب المثل در آمده است ، با این تفاوت که اصل قضیه که ابتدا مبتنی بر غرور و خودخواهی،  تدریجا در معنی و مفهوم مجازی نشانه حمایت و غمخواری و جانبداری شد تا جایی که عارف شاعر قرن نهم هجری، عبدالرحمن جامی نیز در رابطه با این مثل مشهور و مصطلح چنین می سراید :
ای همه سیم تنان سنگ تو بر سینه زنان

تلخکام از لب میگون تو شیرین دهنان

ببینید : داستان و حکایات و ضربالمثل های قدیمیприватбанк кредитка универсальная


بدون دیدگاه »

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

buy christian louboutin outlet uk at uk, and fashion clothing from Abercrombie Outlet uk, winter coats from moncler jackets, best down jackets is canada goose toronto
Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!
Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!