Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!

‘خ’ Category

 1. شیر یا خط

  اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۳ توسط aghazadeh

  از ابزار های قدیمی و بسیار رایج قرعه کشی ست. این ابزار هنوز در بسیاری موارد از جمله در ورزش های حرفه ای نظیر فوتبال ، برای انتخاب زمین هر تیم ، کاربرد دارد. علت نامگذاری این ابزار در ایران بخاطر وجود تصویر شیر و خورشید  در یک سمت سکه (که شیر نامیده می شود ) و عدد در طرف دیگر سکه بود ( که خط نام دارد ) ، در سکه های قدیمی ایرانی ست.

  این ابزار بسیار قدیمی است. به نوشته ویکیپدیا در روم باستان به آن navia aut caput می گفته اند به معنی کشتی یا سر ، در انگلیسی امروزی به این بازی heads or tails  یعنی سرها یا دم ها و با کمی تخفیف سر یا دم می گویند . اینکه “سر” از کجا آمده معلوم است چرا که در یک طرف سکه ها عکس شاه ، ملکه یا امپراتور حک می شده است. اما ماجرای “دم” کمی پیچیده تر است. یکی از توضیحات در این خصوص برمی گردد به این نکته در زبان آلمانی به این بازی  Kopf oder Zahl گفته می شود یعنی “سر و عدد “، برخی معتقدند “دم “یا tail  تغییر یافته Zahl  آلمانی ست و دم هیچکس روی سکه نبوده  است.займы онлайн смс


 2. خروس بی محل

  اسفند ۵, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  امروزه به کسی که بی موقع و نابجا کاری بکند و یا حرفی بزند خروس بی محل می گویند. این مثل از باستانی ترین اعتقادات ایرانی ریشه گرفته است بطوری که نویسندگان داستان و “متل ” آن را به زمان آدم ابولبشر آریایی یعنی کیومرث رسانده اند. خروسی که بی هنگام بانگ بردارد در فرهنگ قدیم ایرانی شوم و نحس تلقی میشد ریشه این اعتقاد به قصه اساطیری زیر بر می گشت :

  کیومرث سر دودمان سلسله باستانی پیشدادیان ایران بود که مورخان به روایات مختلف او را آدم ابوالبشر و گل شاه یعنی شاهی که از گل آفریده شده، و نخستین پادشاه در جهان دانسته اند. کیومرث را پسری بود به نام پشنگ که همیشه بر سر کوهها بود و به درگاه خدای تعالی راز و نیاز و مناجات می کرد. کیومرث به این فرزندش خیلی علاقه داشت و غالباً پسر و پدر به سراغ یکدیگر می رفتند.

  روزی دیوان که به  دست کیومرث شکست خورده بودند بودند به منظور انتقام به سراغ پشنگ رفتند و هنگامی که سر به سجده نهاده بود پاره سنگی بر سرش کوفتند و او را هلاک کردند. حسب المعمول این بار که کیومرث برای دیدار فرزندش پشنگ  به سراغ او رفته بود جغدی بر سر راهش ظاهر شد و بانگ زد. کیومرث چون فرزندش را نیافت و دانست پشنگ را کشتند جغد را نفرین کرد و به همین جهت ایرانیان از آن تاریخ جغد را پیک نامبارک و صدایش را شوم می دانند. آن گاه کیومرث در مقام انتقام از دیوان برآمده با سپاهی گران به سوی دیوان شتافت.

  در این سفر بر سر راه خویش خروسی سفید رنگ و مرغ و ماری را دیدکه خروس مرتباً به مار حمله می کرد و هر بار که موفق می شد با منقارش به شدت بر سر مار نوک بزند به علامت پیروزی بانگ می کرد. کیومرث را از اینکه خروس برای صیانت و دفاع از ناموس تا پای جان فداکاری می کند بسیار خوش آمده سنگی برداشت و مار را بکشت و بانگ خروس را به فال نیک گرفت. کیومرث پس از غلبه بر دیوان آن مرغ و خروس را برداشت و به فرزندانش دستور داد آنها را به خانه نگاهداری و تکثیر کنند.

  معمولاً خروس به هنگام فرا رسیدن  روز بانگ می کند و چون شب شد تا بامدادان که پایان شب و طلایه روز و روشنایی است بانگ نمی زند ولی از قضا روزی خروس موصوف شبانگاهان که بی موقع و نابهنگام بود بانگ برداشت. همه تعجب کردند که این بانگ نابهنگام چیست ولی چون معلوم شد که کیومرث از دار دنیا رفته آن خروس را خروس بی محل خواندند و از آن سبب بانگ خروس را بدان وقت به فال بد گرفته صدایش را شوم دانسته اند.

  از آن روز به بعد: «هر خروسی که بدان وقت بانگ کند و خداوند خروس آن خروس را بکشد آن بد از او درگذرد و اگر نکشد در بلایی افتد.»
  همچنین ببینید : آی کتاب

   экспресс кредиты для малого бизнеса


 3. خرج اتینا

  بهمن ۱۵, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  هرگاه کسی پولی را که باید برای مخارج لازم و ضروری وکسان وبستگانش مصرف کند در راه بیهوده وغیر عاقلانه خرج نماید از ضرب المثل بالا استفاد کرده میگویند «همه را خرج اَتَیْنا کرد» یعنی نِفْله کرد و بمخارج غیر لازم رسانید.
  اما ریشه این مثل:
  در مورد واژه «اَتَیْنا» آقای جمال زاده عقیده دارد «اَتَیْنا – حشرات خُرد وبکنایه بآدمهای فرومایه گویند»۱ . در امثال و حکم دهخدا از معنی و املای آن اظهار بی اطلاعی شده ولی آقای بهمن کتیرائی ضمن مقاله ای تحت عنوان «یادداشتهائی درباره امثال و حکم» با استفاد از مندرجات سیاحت نامه شاردن و فرهنگ عوام امیر قلی امینی چنین اظهار نظر میکند «سابقاً مطربها در مجالس عروسی و امثال آن پس از آنکه یکدوره میرقصیدند در مقابل هر یک از مهمانها می نشستند و پس از چندی سروکله آمدن وعشوه گری کردن زنگی را که درشت ، یا یک نعلبکی را که در دهان داشتند جلو میبردند واو بهمت خود یا سکه ای زر یا سکه های نقره در زنک یا نعلبکی او میریخت ودر حقیقت پولی مفت و رایگان  از دست میداد و بهمین مناسب بخرجهای بیهوده و بیمصرف عنوان خرج عَطَینا دادند و آن جزء اصطلاحات مثلی قرار گرفت ….. عَطَینا در اصل اَعْطَینا است که در تلفظ عوام بدینصورت درآمده است» .
  با این ترتیب معلوم میشود که لغت اتینا تحریف فعل عربی «اعطینا» است و در آن روزگار که زبان و ادب عربی بیشتر در کشور ایران رواج داشت برسر زبانها افتاد و بصورت ضرب المثل درآمد.
  این نظریه بیشتر مورد اعتنا است تا آنکه اتینا را حشره خرد و کنایه از آدمهای فرمایه بدانیم . این رسم وسنت اگرچه درحال حاضر تقریباً متروک شده و در شهرهای بزرگ اثری از آن مشهود نیست ولی در قرون گذشته بصورت شباش یا شاباش در مجالس عروسی وختنه سوران ونظایر آن مورد کمال توجه بود وگاهی اصرار وابرام مطربان در اخاذی از مهمانان مجلس ایجاد دردسر و رسوائی نیز میکرد ومعمولاً پس از دریافت شاباش یکی از مطربان ببانگ بلند اعلام میداشت «اعطینا» یعنی «مرحمت کردند» و اعلام این مطلب هم تشویقی بود برای پرداخت آن. در کتاب فرهنگ لغات عامیانه راجع باینموضوع چنین آمده است: «شَباش ظاهراً مخفف شاباش وشادباش است که در مجالس عیش و سرور «عروسی، ختنه سوران و نظائر آن» مطربان در هنگام رقص و بزم آرائی از عروس و داماد وخویشاوندان وبستگان آنان گیرند و طرز وصول آن چنانستکه نخست سردسته مطربان گویند: «بسلامتی فلانکس : عروس، داماد، پدر عروس، مادر داماد و غیره» کف مرتب بزنید. آنگاه رقاصی که مشغول مجلس آرائی است رقص کنان بسوی آنشخص رفته و دائره رنگی را جلوی او میگیر یا سرش را رقص کنان در دامن او میگذارد و چندان تأمل میکند تا پولی بدو داده شود. گاه مطربان در اینکار اصرار وابرام فراوان میکنند و کار را برسوائی میرسانند و از این روی بعضی کسان هنگام آوردن مطرب حق گرفتن شباش وشباش کردن را از آنها سلب میکنند یا آنها سلب میکنند یا آنرا محدود بچند شخص معین میسازند.
  در هر صورت اصطلاح «خرج اتینا» که مفهوم فارسی آن همان شباش یاشاباش دادن است ریشه در مجالس طرب و عروسی و امثال آن دارد.
  منبع : ریشه های تاریخی مثال و حکم быстрый получить займ


 4. خسر الدنیا و الآخره

  بهمن ۱۴, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  به کسی گویند که در موردی مرتکب یا دچار عملی شود که نه نفع مادی دارد نه نفع معنوی،‌بلکه زیان مادی و معنوی دارد . خسر (بر وزن خشن) یعنی زیانکار ،‌و الدنیا و الآخره هم که معنایش معلوم است.
  این عبارت در آیه ۱۱ سوره حج به کار رفته است.

   открыть расчетный счет в промсвязьбанке


 5. خاک بر سر

  بهمن ۸, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  این عبارت که معانی مجازی فراوانی دارد برای تحقیر و تخفیف و یا به صورت دشنام به کار می رود و در عبارت “چه خاکی بر سرم کنم ” به معنی چه کار باید بکنم است

  اما  تاریخ این اصطلاح :   در دوران خلافت عبدالملک، ” قطری ابن الفجاه ” رئیس خوارج از ترس ” حجاج بن یوسف ” والی عراق به طبرستان گریخت و به حاکم گیلان ” اسپهبد فرخان ” پناه آورد. اسپهبد فرخان که در گیلان و طبرستان حکومت می کرد همان است که شهری برپا کرد و به نام فرزند کوچکش ” سارویه ” آن را ” ساری ” نامید . اسپهبد فرخان فرمان داده بود که کسی به قطران که در پناه اسپهبد در دماوند اقامت کرده بود،  آزار نرساند و نیازمندی های او را برآورده سازند. ولی چون فصل سرما و زمستان سپری شد قطری حق نمک به جای نیاورد و رسولی نزد اسپهبد فرخان فرستاد و پیام داد که باید به دین و آیین ما در آیی و گرنه برای جنگ آماده باش. پس از آن هم با دستبرد زدن به آبادی ها و روستا های اطراف منطقه را نا امن کرد . حجاج بن یوسف چون از قدرت یافتن قطری آگاه شد سفیان کلبی را با لشکر بزرگی به دفع قطری و خوارج فرستاد. سفیان کلبی چون به ری رسید، اسپهبد در نامه ای که توسط رسولی برای او فرستاد به او پیشنهاد کرد که اگر قصد طبرستان نکند، او آماده است در جنگ با قطری او را یاری کند که این پیشنهاد مورد پذیرش سفیان کلبی قرار گرفت. قطری چون از جریان آگاه شد بی درنگ از دماوند به سمنان عقب نشست. ولی اسپهبد او را دنبال نمود و در نبردی بر او چیره شد و سرش را از تن جداکرده و تحوبل سفیان کلبی داد. سفیان نیز آن را همراه با همه ی غنایم بدون آن که نامی از رشادت و دلیری اسپهبد بیاورد به نام خود برای حجاج بن یوسف در کوفه فرستاد. حجاج بن یوسف از این پیروزی بسیار خوش حال شده بود  اما چندی بعد که شنید  این کار در واقع به دست اسپهبد انجام گرفته است و از سفیان کلبی به خشم آمد . وی  رسولی با یک خروار “زر” و یک خروار “خاک” به ری فرستاد و فرمان داد رسیدگی کنند که اگر این پیروزی بدون کمک اسپهبد از دست سفیان کلبی بر آمده است این زر را به سپاس از این خدمت به سفیان بدهند ولی اگر این کار به دست اسپهبد پایان گرفته است این زر را به اسپهبد بدهند و آن خاک را در وسط بازار شهر بر سر سفیان بریزند. و چون رسول بیامد و حقیقت آشکار شد، در اجرای فرمان حجاج زر به اسپهبد دادند و سفیان در وسط بازار “خاک بر سر ” شد و از آن تاریخ است که عبارت خاک بر سر به صورت اصطلاح درآمده است.

  منبع : آریا ادیب به نقل از تاریخ طبرستان ، صفحه   ١۶١mundosol.com микрозаймы в красноярске безработным


 6. خیابان

  دی ۱۹, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  معناش روشنه؟ لابد می گین خیابون که دیگه ریشه میشه نمی خواد!!کمی صبر کنین و مطلب رو تا آخر بخونین جالبه!
  نام قدیمی شهر مشکین شهر در آذربایجان شرقی “خیاو” است. برخی معتقدند اولین محل آسفالت شده در ایران منطقه “خیاون” در تبریز بوده . ظاهرا این محل به مناسبت سکونت یکی از روحانیون سرشناس زمان خود( که اصالتا اهل “خیاو” بوده ) خیاوون یا خیابان نامگذاری شده بوده . پس از آسفالت این کوی بتدریج به همه کوچه های عریض آسفالت شده عنوان خیابان اطلاق گردید.срочно необходимы средства до зарплаты


 7. خز

  دی ۱۶, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  عمل و رفتار و هر چیز زشت و ناجور. از مد افتاده، جواد. مثال: طرف عجب آدم خزی‌یه!، این کفشه خیلی خزه، فلان آهنگ خیلی خز شده، اون کارت خیلی خز بود. بی کلاس بالای شهری
  – خز و خیل (خز و پیل) = خز و دوستانش، اجتماع چند خز
  -خز پارتی: مجالسی که درآن شرکت کنندگان برای تفریح در آنها با لباس هایی از مد افتاده و نا فرم شرکت می کنند .
  atlantremont.ru приватбанк самара кредитная карта


 8. خالی بندی

  دی ۱۶, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  اصطلاح خالی بندی در مورد کسی بکار میرود که زیاد حرف میزند، قول ِ فراوان می دهد، اما حرفهاش پا در هواست و حقیقتی ندارد. مثال: به حرفهای فلانی گوش نکن، همه اش خالی بندیه. اصطلاح خالی بندی از حدود ۵۰ سال پیش با دوبله فیلم های وسترن به زبان فارسی در ایران شروع شد. کسی که برای ترساندن این و آن هفت تیری با جِلد به کمرش می بست و در میان مردم راه میرفت، اما بعضی ها میدانستند که جلد خالی است و هفت تیری در آن نیست و به هم می گفتند: نترس، خالی بسته.
  быстро займ онлайн на счет


 9. خالتور

  دی ۱۶, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  ۱-اصطلاحی ۵۰ ساله است که امروزه به معنای جلف ، مجلس‌گرم‌کن، اهل رقص و آواز مبتذل به کار می رود..
  ۲- به موزیسین‌هایی که در مجالس عروسی و طرب با آهنگ‌های خود به اصطلاح مجلس گرم کرده و در برابر آن پول دریافت می‌کنند، می‌گویند.
  مثال: چه موزیک خالتوری! (موزیک مسخره‌ای که فقط بدرد مجلس‌گرم‌کردن و مراسم عروسی می‌خورد) یا: تو چقدر خالتوری! گویا ریشه این کلمه به دهه ۴۰ شمسی و شهر نو (محله بدنام تهران ) برمی گردد که در آنجا شخصی به نام توران که به خاله توران یا خاله توری مشهور بوده با موزیک ها و ترانه های سطحی و مبتذل خود مجالس خاصی را در آن محله گرم می کرده است. این خاله توری گاهی هم به همراه مطرب هایش گرم کننده مجالس عروسی و جشن های خانگی بوده است.به تدریج سبک و نوع خواندن خاله توری مذکور همه گیر می شود و به سبک خواندن مطربی و مجلسی اطلاق می شود. با فرض صحت این داستان “خالتور” صحیح نیست بلکه صحیح این اصطلاح “خالتوری” ست.orkestrstolica.ru что делать если срочно нужны деньги а кредит не дают


 10. خفن

  دی ۱۶, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  واژه ای پر کاربرد و به شدت متحول شده است، امروزه به معنای خیلی خوب به کار می رود. به نظر می رسد اصل اصطلاح در ابتدا از واژه “خفه” و دلگیر گرفته شده.ولی بعدها تدریجا معنای مثبت یافته است.
  به نظر می رسد اولین بار این واژه در شعری از مرحوم حمید مصدق به کار رفته است:
  ” در هوای خفن
  آواز پرستو
  به چه کارت آید”
  احتمالا منظور شاعر در ابتدا بیان احساس خود از هوای دلگیر و خفه کننده بوده است . خفن امروزه معانی مختلفی یافته است که رایج ترین آن بسیار خوب و عالی ست.
  http://divyalokainfo.ru/dengi-vzaymi-do-zarplati.php


buy christian louboutin outlet uk at uk, and fashion clothing from Abercrombie Outlet uk, winter coats from moncler jackets, best down jackets is canada goose toronto
Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!
Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!