Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!

‘م’ Category

 1. مرغ از قفس پرید

  فروردین ۵, ۱۳۹۲ توسط aghazadeh

  در مبارزات سیاسی و نظامی واجتماعی اگر یکی از دو طرف متقابل و متخاصم احساس ضعف و زبونی کند و قبل از آنکه به دست مخالفان افتد میدان مبارزه را ترک گفته به محل امنی دور از چشم دشمنان پناه ببرد ظرفا و نکته سنجان، حتی همان جبهۀ مخالف که نقش خویش را برای دستگیری حریف بر آب می بینند از باب جد یا هزل می گویند: مرغ از قفس پرید. یعنی از چنگ ما خلاص شد و از دامی که برایش چیده بودیم در رفت.

  این ضرب المثل که در چند سال اخیر گاهگاهی مورد استفاده قرار گرفته است در کشور انگلستان ریشه گرفته و داستان تاریخی شیرین و عبرت انگیزی دارد که احتمالاً به این شرح است:

  در سال ۱۶۲۵ میلادی پس از جیمز اول پسرش پرنس ویلز به نام چارلز اول در بیست و پنج سالگی به جای پدر بر تخت سلطنت انگلستان نشست. در آغاز سلطنت گمان می رفت که چارلز شارل بر خلاف پدر به حکومت تمکین کند و مصوبات پارلمان را محترم شمارد ولی سه بار انحلال پارلمان انگلستان که به فرمان او انجام گرفت تصور هر گونه امید و خوشبینی را به یأس و بدبینی مبدل ساخت زیرا چارلز فقط به هنگام ضرورت و اضطرار و استقراض در مقام افتتاح مجلس بر می آمد و چون حاجت را مقرون اجابت نمی دید با توجه به کوچکترین مخالفتی که از طرف نمایندگان ابراز می شد مجلس را منحل و مخالفین را تحت فشار و شکنجه قرار می داد.
  آخرین پارلمانی که در زمان سلطنت چارلز افتتاح شد از آن جهت که مدت سیزده سال (۱۶۴۰-۱۶۵۳ میلادی) به طول انجامید از طرف مردم و تاریخ نویسان به پارلمان طویل موسوم گردید.

  نمایندگان این پارلمان از روز اول مصمم شدند که حکومت مطلقه را براندازند و مذهب انگلیس را به مذهب پوریتن (puritain، پوریتن ها قومی از مسیحیان هستند که به ظاهر انجیل عمل کنند و متعصب و متعبد باشند (نقل از: لغتنامۀ دهخدا).) تبدیل کنند لذا هنوز چند روز از افتتاح پارلمان نگذشته بود که استرافورد و لود دو نفر از وزرای متعصب حکومت استبدادی را به عنوان خیانت به پای محکمه کشیده اولی را فی المجلس سر بریدند و دومی چهار سال بعد به قتل رسید. آن گاه مجلس عامه برای آنکه دست چارلز را از انحلال پارلمان کوتاه کند قانونی گذرانید که به موجب آن شاه نمی توانست بدون اجازۀ مجلس امر به انحلال دهد. چندی بعد چون خیانت دیگری از چارلز دیدند و شورش کاتولیک مذهبان ایرلند را به تحریک نهایی او تشخیص دادند لذا قانونی گذرانده اختیار لشکرکشی و انتخاب افسران را هم از او سلب کردند.

  چارلز اول چون پارلمان را کاملاً بر خود مسلط دید درصدد اعمال قدرت و ارعاب مخالفان برآمد و با وجود آنکه نمایندگان مجلس از هر جهت مصونیت داشته اند روزی بدون اطلاع قبلی به پارلمان رفت تا پنج نفر از سران مخالفان را دستگیر و توقیف نماید ولی چون نمایندگان مخالف قبلاً از جریان توطئه آگاه شده بودند آن روز را به مجلس نیامدند و خود را پنهان کردند یعنی در واقع: مرغان از قفس پریده بودند.
  عبارت بالا از آن تاریخ به بعد در تمام جهان و به زبانهای مختلف ضرب المثل گردیده است.

  منبع

   http://diegoplage.com/vzyat-kreditnuyu-kartu-v-sberbanke.php


 2. ماست ها را کیسه کردن

  دی ۲۳, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  اصطلاح بالا کنایه از: جا خوردن، ترسیدن، از تهدید کسی غلاف کردن و دم در کشیدن و یا دست از کار خود برداشتن است.
  فی المثل گفته می شود:”فلانی چون سنبه را پرزور دید ماستها را کیسه کرد.” یا به عبارت دیگر به محض اینکه صدای مدیر یا ناظم بلند شد بچه ها ماستها را کیسه کردند و مانند آن.

  اکنون ببینیم وقتی که ماست داخل کیسه می شود چه ارتباطی با ترس و تسلیم و جا خوردگی پیدا می کند.

  ژنرال کریمخان ملقب به مختارالسلطنه سردار منصوب در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار مدتی رییس فوج فتحیۀ اصفهان بود و زیر نظر ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالدین شاه انجام وظیفه می کرد.

  مختارالسلطنه پس از چندی از اصفهان به تهران آمد و به علت ناامنی و گرانی که در تهران بروز کرده بود به حکم ناصرالدین شاه فرمانداری پایتخت را برعهده گرفت.در آن زمان که هنوز  شهرداری  وجود نداشت حکام وقت با اختیارات تامه  بر کلیۀ امور و شئون قلمرو حکومتی من جمله امر خوار بار و تثبیت نرخها و قیمتها نظارت کامل داشتند. مختار السلطنه حاکمی بسیار سختگیر و مستبد بود و متخلفین را معمولا برای عبرت دیگران به شکل شدیدی مجازات می کرد.

  روزی به مختارالسلطنه اطلاع داده اند که نرخ ماست در تهران خیلی گران شده طبقات پایین از این مادۀ غذایی که ارزانترین چاشنی و قاتق نان آنهاست نمی توانند استفاده کنند. مختارالسلطنه اوامر و دستورات  شدیدی صادر کرد و ماست فروشان را از گرانفروشی برحذر داشت.

  چون چندی بدین منوال گذشت برای اطمینان خاطر شخصاً با لباس مبدل و ناشنا س به یکی از دکانهای لبنیات فروشی رفت و مقداری ماست خواست.

  ماستفروش که مختارالسلطنه را نشناخته و فقط نامش را شنیده بود پرسید:”چه جور ماست می خواهی؟” مختارالسلطنه گفت:”مگر چند جور ماست داریم؟” ماست فروش جواب داد:”معلوم می شود تازه به تهران آمدی و نمی دانی که دو جور ماست داریم: یکی ماست معمولی، دیگری ماست مختارالسلطنه!”

  مختارالسلطنه با حیرت و شگفتی از ترکیب و خاصیت این دو نوع ماست پرسید. ماست فروش گفت:”ماست معمولی همان ماستی است که از شیر می گیرند و بدون آنکه آب داخلش کنیم تا قبل از حکومت مختارالسلطنه با هر قیمتی که دلمان می خواست به مشتری می فروختیم. الان هم در پستوی دکان از آن ماست موجود دارم که اگر مایل باشید می توانید ببینید و البته به قیمتی که برایم صرف می کند بخرید! اما ماست مختارالسلطنه همین طغار دوغ است که در جلوی دکان و مقابل چشم شما قرار دارد و از یک ثلث ماست و دو ثلث آب ترکیب شده است! از آنجایی که این ماست را به نرخ مختارالسلطنه می فروشیم به این جهت ما لبنیات فروشها این جور ماست را ماست مختارالسلطنه لقب داده ایم! حالا از کدام ماست می خواهی؟ این یا آن؟!”

  مختارالسلطنه که تا آن موقع خونسردیش را حفظ کرده بود بیش از این طاقت نیاورده به فراشان حکومتی که دورادور شاهد صحنه و گوش به فرمان خان حاکم بودند امر کرد ماست فروش را جلوی دکانش به طور وارونه آویزان کردند و بند تنبانش را محکم بستند. سپس طغار دوغ را از بالا داخل دو لنگۀ شلوارش سرازیر کردند و شلوار را از بالا به مچ پاهایش بستند. بعد از آنکه فرمانش اجرا شد آن گاه رو به ماست فروش کرد و گفت:”آنقدر باید به این شکل آویزان باشی تا تمام آبهایی که داخل این ماست کردی از خشتک شلوارت  خارج شود تا دیگر جرأت نکنی آب داخل ماست بکنی!”

  چون سایر لبنیات فروشها از مجازات شدید مختارالسلطنه نسبت به ماست فروش یاد شده آگاه گردیدند همه و همه ماستها را کیسه کردند تا آبهایی که داخلش کرده بودند خارج شود و مثل همکارشان گرفتار قهر و غضب مختارالسلطنه نشوند.

  عبارت مثلی ماستها را کیسه کرد از آن تاریخ یعنی یک صد سال قبل ضرب المثل شد و در موارد مشابه که حاکی از ترس و تسلیم و جاخوردگی باشد مجازاً مورد استفاده قرار می گیرد.

  ببینید : تابستان کودکی  و سارا شعرmoyutyug.ru открыть расчетный счет за час


 3. مسجد

  دی ۱۶, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  برخی از صاحب نظران عقیده دارند که ریشه لغت مسجد واژه”مزگت”یا “مزکد”فارسی ست که بعدا که عربی شده از آن واژه های دیگر مشتق شده است.
  صد مرد پیر و جوان … اندر آن مزگت نشسته اند. (تاریخ بیهق )
  هنوز در کردستان ایران و عراق و ترکیه و سوریه واژه مِزگوت کاربرد دارد . مثلاً : arom bo mezgotدر زبان کردی سورانی یعنی به مسجد می روم .در انگلیسی نیز mosque و در ارمنی maskit باز هم ریشه در مَزگِت دارد .در اطراف کاشان هنوز به مسجد مَزگه می گویند . تالشی های اصیل نیز هنوز مَزگَت می گویند . زبان معیار موجب فراموش شدن این واژه کهن از زبان مردم شده . برخی به گمان اینکه این واژه گونه نادرست مسجد است تلفظ خود را تغییر داده اند .
  منظور از (مـَز)در مزکد یا مزگت همان خداست به کلمه مزدا توجه کنید که بخش نخست آن مز است و به کلمه کَد نیز دقت کنید هنوز در بسیاری از شهرهای ایران مانند نواحی اطراف کاشان مثل بادرود به خانه می گویند کَده . واژه های میکده و دانشکده و کدبانو و کدخدا و… بیانگر این است که کد خانه است و مزکد یا مزگت که تغییر یافته ی آن است همان خانه خداست .
  lovinjewmag.com получить кредитную карту пенсионеру


 4. مزخرف

  دی ۱۶, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  واژه مزخرف در اصل به معنی آراسته است اما امروزه به معنی چرت و پرت و زشت و بد استفاده می‌شود. ریشه این کلمه “زِخرف” است و سوره ای در قرآن نیز با این عنوان وجود دارد.
  «زُخرف» به معنای زر و زیور است و اعراب، اسم آن را مزخرف گذاشتند، یعنی طلایی و زر اندود. مزخرف بعدها به معنی دروغی که به راست آراسته شده، قلابی و سخن باطل هم به کار رفت.
  بکاخ اندرون صفه های مزخرف در صفه ها ساخته سوی منظر. فرخی
  نه صورتیست مزخرف عبارت سعدی چنانکه بر در گرمابه می‌کند نقاش.سعدی
  در همه زبانها از جمله انگلیسی معانی شماری از کلمات در طول قرون و اعصار دگرگون شده است. مثلاً واژه Nice (تایس = خوب، زیبا) در قرن یازدهم مترادف احمق بوده و معنای توهین‌امیز داشته است، در قرن ۱۳ معنای دیگری پیدا می‌کند و در قرن هجدهم بازهم مجدداً عوض شده، گستاخ، عجیب و غریب و کمرو معنی می‌شود تا حالا که از آن خوبی و زیبایی استباط می‌گردد.http://gogetgo.ml/vzyat-dengi-do-zarplati.php


 5. مَشت ،مَشتی‌

  دی ۱۶, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  حتماً شنیده‌اید که می‌گویند «فلانی خیلی آدم مَشتی‌ایه » یا «یه سفر مَشت باحالی رفتیم» یا «یه بستیِ مشت بده بخوریم» و مانند اینها. بر خلاف باور بسیاری، «مشتی» مخفف «مشهدی» به معنی کسی که به سفر مشهد مشرف شده نیست. بلکه این واژه دقیقاً همان «مَشت» بوده که از گذشته‌های خیلی دور به یادگار مانده است.
  «مَشت» به معنی “پُر ، بی‌نقص، بی‌عیب و کامل” بوده و هنوز در گویشهایی با ریشه پهلوی اشکانی (مانند زبان سنگسری ، مازندرانی و گیلکی» به همین معنی بکار می‌رود و احتمالاً از این زبانها به فارسی دری راه یافته است. واژه «مَشت» دقیقاً هم معنی واژه « Perfect » در زبان انگلیسی است که با «یای» نسبت به صورت صفت بکار می‌رود: آدم مشتی، خونه‌ی مشتی، بستنیِ مشتی، حال مشتی و … و هیچ ربطی به «مشهدی» بودن ندارد. اما چون مرتباً در محاوره عوام «دال» و «تا» با هم جابجا شده‌‌اند (مانند « مِهتی» به جای «مهدی» ) مشهدی را هم «مشتی» گفته و منجر به این غلط مصطلح شده‌اند.
  срочно необходимы средства на карту


 6. ماستمالی کردن

  دی ۱۶, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  نقل است که هنگام عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه چون مقرر بود میهمانان مصری و همراهان عروس به وسیله راه آهن جنوب پوارد شوند از طرف دربار و شهربانی دستور اکید صادر شده بود که دیوارهای تمام دهات طول راه و خانه های دهقانی مجاور خط آهن را سفید کنند . در یکی از دهات چون گچ در دسترس نبود بخشدار دستور می دهد که با کشک و ماست دیوارها را موقتاً سفید نمایند و با مقدار زیادی ماست کلیه دیوارها را ماستمالی کردند. این خبر
  مدت ها موضوع اصلی شوخی های محافل و مجالس بود و در عصر حاضر نیز در موارد لازم و مقتضی بازار رایجی دارد. ماستمالی کردن یعنی قضیه را به صورت ظاهری خاتمه دادن، از آن موقع ورد زبان گردید.
  карта оформить сбербанка кредитная заявку


 7. مگسی شدن

  دی ۱۶, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  عصبانی شدن ، آمپر چسبوندن، جوش آوردن ، داغ کردن
  http://malaskagolf.com/desheviy-raschetniy-schet-dlya-ip.php


 8. مار موز

  دی ۱۶, ۱۳۹۱ توسط aghazadeh

  امروزی شده مرموز است .البته شاید همان “موزمار”باشد که امروز متحول شده به معنای مرموز و آب زیرکاه. چیزی بین مارمولک و مرموز!Займ на банковскую карту


buy christian louboutin outlet uk at uk, and fashion clothing from Abercrombie Outlet uk, winter coats from moncler jackets, best down jackets is canada goose toronto
Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!
Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!