Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!

Posts Tagged ‘اصطلاحات عامیانه’

 1. قسر در رفتن

  فوریه 15, 2013 توسط aghazadeh

  این اصطلاح به معنی از حادثه یا مهلکه ای جان سالم به در بردن به کار می رود (فرهنگ معین ) اما ریشه جالب این اصطلاح : قسر (با کسره ق و س ) واژه ای ترکی به معنای نازا و عقیم است (دهخدا) در دوره پرواربندی گوسفند و گاو اگر دام ماده ای بار دار نشود ( که معمولا باعث پروارتر شدن دام هم می شود ) دام داران می گویند آن گاو يا گوسفند قسر در رفته  یعنی از جفت گیری  در رفته و باردار نشده است. بد نیست بار دیگری که خواستیم این اصطلاح را به کار ببریم بیشتر مراقب باشیم! حداقل در مورد خودمان نگوییم  :)нужны деньги под проценты срочно


 2. پاپتی

  فوریه 4, 2013 توسط aghazadeh

  گواینکه هنوز در تداول عامیانه «پاپتی» را بکار می برند،و شاید متصور شود که این کلمه با معنایی که در نظر است، بیش و کم کاربرد دارد،وجزو واژه های متروک قلمداد نمی گردد،اما «پاپتی»ای را که این مطلب در نظر دارد تا بدان پردازد،سالهاست از میان رفته و دیگر کسی آنرا نمی شناسد و قطع به یقین واژه متروک بشمار خواهد آمد.
  پاپتی را روانشاد محمد علی جمالزاده در «فرهنگ  لغات عامیانه»چنین معنا کرده است:
  «پابرهنه،کنایه از آدم فقیر و لات و آسمان جل.»
  این همان معنایی است که کم و بیش هنوز در تداول عامه بکار آید.مرحوم دهخدا هم همین معنی را در« لغتنامه» آورده است:
  «(صفت مرکب)در تداول عامیانه،پابرهنه،یک لا قبا، سخت فقیر و بی چیز.»
  در فرهنگ معین نیز معنایی جز آنچه در سایر فرهنگ ها آمده ثبت نشده است:
  «پابرهنه،یک لا قبا،تهیدست.»
  و اما «پاپتی»ای که در قدیم در دوران سلطنت ناصرالدین شاه مورد استعمال بوده است:
  در کتاب«تاریخ سکه در دوران قاجاریه» در اینباب شرحی آورده ،و آن اینکه  مردم اطراف تهران در عصر ناصری به سکه مسی نیم شاهی« پاپتی» می گفتند.این سکه بسیار کم ارزش همان« پول سیاه» بوده است.

  منبع

   ivedasolution.com быстрый займ по паспорту в спб онлайн


 3. خرج اتینا

  فوریه 3, 2013 توسط aghazadeh

  هرگاه كسي پولي را كه بايد براي مخارج لازم و ضروري وكسان وبستگانش مصرف كند در راه بيهوده وغير عاقلانه خرج نمايد از ضرب المثل بالا استفاد كرده ميگويند «همه را خرج اَتَيْنا كرد» يعني نِفْله كرد و بمخارج غير لازم رسانيد.
  اما ريشة اين مثل:
  در مورد واژة «اَتَيْنا» آقاي جمال زاده عقيده دارد «اَتَيْنا – حشرات خُرد وبكنايه بآدمهاي فرومايه گويند»1 . در امثال و حكم دهخدا از معني و املاي آن اظهار بي اطلاعي شده ولي آقاي بهمن كتيرائي ضمن مقاله اي تحت عنوان «يادداشتهائي دربارة امثال و حكم» با استفاد از مندرجات سياحت نامة شاردن و فرهنگ عوام امير قلي اميني چنين اظهار نظر ميكند «سابقاً مطربها در مجالس عروسي و امثال آن پس از آنكه يكدوره ميرقصيدند در مقابل هر يك از مهمانها مي نشستند و پس از چندي سروكله آمدن وعشوه گري كردن زنگي را كه درشت ، يا يك نعلبكي را كه در دهان داشتند جلو ميبردند واو بهمت خود يا سكه اي زر يا سكه هاي نقره در زنك يا نعلبكي او ميريخت ودر حقيقت پولي مفت و رايگان  از دست ميداد و بهمين مناسب بخرجهاي بيهوده و بيمصرف عنوان خرج عَطَينا دادند و آن جزء اصطلاحات مثلي قرار گرفت ….. عَطَينا در اصل اَعْطَينا است كه در تلفظ عوام بدينصورت درآمده است» .
  با اين ترتيب معلوم ميشود كه لغت اتينا تحريف فعل عربي «اعطينا» است و در آن روزگار كه زبان و ادب عربي بيشتر در كشور ايران رواج داشت برسر زبانها افتاد و بصورت ضرب المثل درآمد.
  اين نظريه بيشتر مورد اعتنا است تا آنكه اتينا را حشرة خرد و كنايه از آدمهاي فرمايه بدانيم . اين رسم وسنت اگرچه درحال حاضر تقريباً متروك شده و در شهرهاي بزرگ اثري از آن مشهود نيست ولي در قرون گذشته بصورت شباش يا شاباش در مجالس عروسي وختنه سوران ونظاير آن مورد كمال توجه بود وگاهي اصرار وابرام مطربان در اخاذي از مهمانان مجلس ايجاد دردسر و رسوائي نيز ميكرد ومعمولاً پس از دريافت شاباش يكي از مطربان ببانگ بلند اعلام ميداشت «اعطينا» يعني «مرحمت كردند» و اعلام اين مطلب هم تشويقي بود براي پرداخت آن. در كتاب فرهنگ لغات عاميانه راجع باينموضوع چنين آمده است: «شَباش ظاهراً مخفف شاباش وشادباش است كه در مجالس عيش و سرور «عروسي، ختنه سوران و نظائر آن» مطربان در هنگام رقص و بزم آرائي از عروس و داماد وخويشاوندان وبستگان آنان گيرند و طرز وصول آن چنانستكه نخست سردستة مطربان گويند: «بسلامتي فلانكس : عروس، داماد، پدر عروس، مادر داماد و غيره» كف مرتب بزنيد. آنگاه رقاصي كه مشغول مجلس آرائي است رقص كنان بسوي آنشخص رفته و دائرة رنگي را جلوي او ميگير يا سرش را رقص كنان در دامن او ميگذارد و چندان تأمل ميكند تا پولي بدو داده شود. گاه مطربان در اينكار اصرار وابرام فراوان ميكنند و كار را برسوائي ميرسانند و از اين روي بعضي كسان هنگام آوردن مطرب حق گرفتن شباش وشباش كردن را از آنها سلب ميكنند يا آنها سلب ميكنند يا آنرا محدود بچند شخص معين ميسازند.
  در هر صورت اصطلاح «خرج اتينا» كه مفهوم فارسي آن همان شباش ياشاباش دادن است ریشه در مجالس طرب و عروسی و امثال آن دارد.
  منبع : ريشه هاي تاريخي مثال و حكم быстрый получить займ


 4. ریگ به کفش داشتن

  ژانویه 31, 2013 توسط aghazadeh

  یعنی فرد غیر قابل اطمینان است و مکر و حیله ای در سر دارد. ریشه این اصطلاح بر می گردد به اینکه در قدیم یکی از جاها که در آن سلاح پنهان می کردند تا به موقع از خود دفاع کنند یا به کسی حمله کنند ساقه کفش بود، در ساقه پوتین یا چکمه شمشیر و خنجر و سنگ و ریگ می توان پنهان کرد که دیده نشود و موجب بدگمانی نگردد، ولی در موقع مقتضی از آن استفاده کرد. وقتی می گویند فلانی ریگی به کفش دارد یعنی ظاهراً شخص سالم و بی خطری به نظر می آید؛ اما در موقع مناسب باطن بد خود را ظاهر می کند و خطر می آفریند.
  بر گرفته از شماره ی 10- 9 نشریه : فرهنگ مردمchery-auto.kz заявка на кредитную карту


 5. چشم روشنی

  ژانویه 28, 2013 توسط aghazadeh

  (چشم روشنی کنایه از تبزیک و تهنیت و یا هدیه ای است که به هنگام تولد فرزند یا یافتن شغل و منصب و مانند آن  به کسی می گویند یا می دهند)   علت مربوط ساختن اصطلاح چشم روشنی با مبارک باد و هدایا یی که از دوست می رسد، داستان زیر است: یوسف  پس از سال ها در به دری و سرگردانی و زندان، سرانجام «عزیز» مصر شد و در آن سالی که در کنعان قحط سالی شد، فرزندان یعقوب نزد یوسف شتافتند و بدون آن که برادر خود را بشناسند از او یاری و آذوقه خواستند. یوسف که برادران خود را شناخته بود خود را معرفی نمود و پس از آن که به آن ها گندم و آذوقه ی بسیار داد،  پیش از روانه ساختن آنان به کنعان، پیراهنی از خود را به برادران داد تا آن را روی چهره ی یعقوب که بینایی خود را در دوری از یوسف از دست داده بود بیندازند تا او، هم مژده ی زنده و تندرست بودن پسرش یوسف را باور کند و هم چشمانش دوباره بینا و روشن شود. برادران نیز بدین ترتیب عمل کردند و بوی پیراهن یوسف که بر چهره ی یعقوب انداخته بودند چون آن جان بخش و شفا بخش بود که بینایی را به او  بازگردانید و چشمش روشن شد. بر پایه این داستان است که دیگر رسیدن هر تهنیت و مبارک باد و یا هدیه ای را چشم روشنی خوانده اند…

  منبع : آریا ادیبоткрыть расчетный счет в промсвязьбанке


 6. آتش بیار معرکه

  ژانویه 26, 2013 توسط aghazadeh

  این اصطلاح را برای کسی به کار می برند که در ماهیت و اصل دعوا و مشاجره ی میان چند تن شرکت ندارد، اما کارش تشدید این دعوا و مشاجره و گرم نگاهداشتن آتش اختلاف در میان آنان است .

  در گذشته که موسیقی های مجالس عروسی و شادی  تنوع چندانی نداشت، ضرب و دف از ابزار اصلی مطربان به شمار می رفت. آنان این ابزار را زیر بغل می گرفتند و همه جا همراه می بردند. گروه مطربان اغلب تشکیل می شد از یک کمانچه کش، نی زن، ضرب گیر، دف زن، خواننده و رقاصه. یک نفر دیگر هم که اصلا از کار مطربی سررشته ای نداشت همیشه همراه این گروه بود که وظیفه ی خاصی بر عهده داشت. این شخص را ” دایره نم کن ” یا ” آتش بیار ” می نامیدند. دو ساز ضرب و دف از چوب وپوست تشکیل شده است. پوست این دو ساز در بهار و تابستان خشک و منقبض و در پائیز و زمستان  که موسم باران و رطوبت است مرطوب و منبسط می گردد. در بهار و تابستان لازم بود که این پوست هر چند ساعت یک بار مرطوب و تازه گردد تا صدای آن به علت خشکی و انقباض تغییر نکند. این وظیفه در این فصول به عهده ی دایره نم کن بود که ظرف آبی جلوی خود قرار می داد و ضرب و دف را نم می داد و تازه نگاه می داشت. در پائیز و زمستان همین شخص که حالا  آتش بیار نامیده می شد پوست های مرطوب شده را روی منقل آتش می گرفت و با حرارت دادن خشک می کرد. این شخص که از موسیقی چیزی نمی دانست  نه می توانست ساز و ضرب و دف بزند و نه به آواز و خوانندگی آشنایی داشت، اما وجودش به قدری موثر بود که اگر دست از کار می کشید دستگاه طرب می خوابید و بساط معرکه و  شادی مردم برچیده می شد. و چون  افراد سخن چین و فتنه انگیز که در اصل مشاجرات شرکت ندارند، با بدگویی کردن  و ایجاد شبه آتش اختلافات را دامن می زنند آن ها را  به آتش بیار معرکه تشبیه می کنند…

  منبع : آریا ادیب

   http://umastera.ru/kreditnaya-karta-mts-onlayn-zayavka.php


 7. زندگی سگی

  ژانویه 26, 2013 توسط aghazadeh

  زندگی توام با درد و رنج و فقر و تنگدستی را در اصطلاح عامیانه زندگی سگی می نامند

  دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی برای این نام گذاری بر زندگی پر رنج و درد و بدبختی و بی چارگی انسان ها حکایت شیرین و طنر آمیزی دارد که می تواند ریشه ی این اصطلاح را به دست دهد. وی می نویسد:

  «می گویند در روز ازل که خداوند برای همه ی موجودات جهان عمری معین می کرد، عمر انسان را سی و پنج سال تعیین کرد. آدمیزاد که به هیچ چیز قانع نیست، پیش خدا شکایت برد که: « خداوندا ! این سی و پنج سال کم است، مقداری بر آن بیافزا تا بتوانم عبادت تو را در آخر عمر به جا بیاورم، زیرا این سی و پنج سال برای همه ی اعمال “چنان که افتد و دانی” هم تکافو نمی کند.

  چون حرف عبادت پیش کشید، خداوند فرمود تا از عمر “خر” که از همه ساکت تر بود بیست سال برداشتند و بر عمر آدمی گذاشتند.

  بنابراین عمر بشر از سی و پنج سال به پنجاه و پنج اضافه شد.

  اما متاسفانه چون این بیست سال از عمر خر بود، آدم پس از سی و پنج سالگی ناچار شد مثل خر کار کند و جان بکند و باز محلی برای عبادت نماند. باز نزد خدا شکایت برد.

  خداوند فرمود ده سال از عمر “سگ” بردارند و بر عمر آدمیزاد بیافزایند.

  ولی متاسفانه باز هم کار به عبادت نرسید. زیرا این ده سال پس از پنجاه و پنج سالگی، پر از رنج و بیماری بود که آدم مرتب باید درحال “رژیم” باشد، …، “کم بخورد”، “کم حرف بزند” و  . . . دلش هم خوش باشد که زنده است. فکر کنید در این صورت آدمی چه “زندگی سگی” دارد، زندگی ای که اگر بخواهند دوباره آن را به “سگ” برگردانند، هرگز قبول نمی کند ! ( از پاریز تا پاریس، چاپ سوم، صفحه ٤۷١)

  кредитные карты с плохой историей


 8. زِ پرتی

  ژانویه 5, 2013 توسط aghazadeh

  واژه روسی Zeperti به معنی زتدانی است و استفاده از آن یادگار زمان قزاق‌های روسی در ایران است در آن دوران هرگاه سربازی به زندان می‌افتاد دیگران می‌گفتند یارو زپرتی شد و این واژه کم کم این معنی را به خود گرفت که کار و بار کسی خراب شده و اوضاعش دیگر به هم ریخته است.http://eco-manor.ru/vtb-24-zakazat-kreditnuyu-kartu.php


 9. هر را از بر تشخیص ندادن

  ژانویه 5, 2013 توسط aghazadeh

  به کسر ه و ب – کنایه از کسی‌ست که فرمان نمی‌برد. یا کسی که چیزی نمی‌فهمد. مثال: فلانی هرو از بر تشخیص نمی‌ده! این دو کلمه را چوپانان برای فرمان‌دادن به گوسفندان استفاده می‌کنند و ساده‌ترین کلماتی هستند که حتی گوسفندان هم متوجه آن می‌شوند بدین ترتیب که هِر یعنی حرکت کنید و بِر یعنی بایستید و گوسفندان به‌خوبی این دو کلمه را متوجه می‌شوند و دستور صادره را انجام می‌دهند.http://pkp-partner.ru/biznes-kredit-moskva.php


buy christian louboutin outlet uk at uk, and fashion clothing from Abercrombie Outlet uk, winter coats from moncler jackets, best down jackets is canada goose toronto
Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!
Why so many North Face Outlet UKpepople like shopping at online store? today North Face Sale uk, i just to want to show you my some topic about it. Now we will list some fashion brand and its online shopping! first about winter coats ukmoncler outlet, and all seasons clothing about rl uk ralph lauren outlet uk, besides winter clothing goose uk canada goose sale uk, and in canada canada goose toronto, and uk canada goose jacket uk, rl uk ralph lauren sale, Kensington Parka canada Canada Goose Kensington Parka, goose in toroto canada goose jackets, rl in uk cheap ralph lauren, af uk Hollister Outlet UK, af clothing uk Abercrombie UK, and Hollister uk Abercrombie outlet UK, so many articles can ugg canadahelp you know more about online shopping,Hollister Outlet why not have a try shop online ? good luck for you!